8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Obchodní tajemství

Každý podnikatel či obchodní společnost má nějaké své obchodní tajemství. Tajný postup, proces, plán či složení, know-how nebo znalost, se kterou se nechce dělit, neboť je to právě ono obchodní tajemství, které mu dovoluje vynikat v hospodářské soutěži. Obchodní tajemství jsou chráněna zákonem zvláště pečlivě a mnozí podnikatelé si také zvláště upravují povinnosti mlčenlivosti vůči svým zaměstnancům či klientům skrze dohody o mlčenlivosti. Sankcí za porušení mlčenlivosti jsou mnohdy vysoké finanční částky i jiné následky. O to větší je důraz na mlčenlivost u osob vysoce postavených u podnikatele.

Rady a tipy:

NDA (Non-Disclosure Agreement, smlouva o mlčenlivosti) může zavazovat strany k uchovávání obchodního tajemství i před uzavřením samotné smlouvy. NDA je tak často podepisována jako první krok v kontraktaci mezi podnikateli, aby bylo vytvořeno přívětivé a bezpečné prostředí.

Nejčastější chyby:

Obchodní tajemství je zvláště chráněno zákonem a může být chráněno také smluvně. Kromě toho je zakázána činnost i třetích osob směřujících k neoprávněnému prozrazení tajemství.