8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Mezi údaje zapisované do obchodního rejstříku patří údaj o firmě, sídle, předmětu podnikání, společníci a statutární orgány. Obchodní rejstřík je dostupný všem, všichni do něj mohou nahlížet a pořizovat výpisy.

Vede jej příslušný rejstříkový soud, zpravidla krajské soudy (výjimka je Praha). Jen rejstříkový soud může činit a zapisovat změny v obchodním rejstříku (a výjimky).

Rady a tipy:

Forum shopping znamená výběr místa, kde zapíšete obchodní společnost, dle různých hledisek – větší vstřícnost, hladší průběh i rychlejší vyřízení. Zvažte možnosti u advokáta.

Nejčastější chyby:

Byť jsou informace v rejstříku (například o jednatelích) veřejně dostupné, lidé si neověřují, s kým jednají a mohou se stát obětí podvodů.