8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Obchodní podíl

Právnické osoby samy o sobě neexistují. Jedná se o právní konstrukt, který je ale realizován skrze fyzické osoby. Aby se dalo právně rozlišit, která fyzická osoba má jakou část (onen podíl) na právnické osobě, přišlo právo s obchodním podílem – představuje vztah fyzické osoby k právnické osobě, obsah povinností i práv, která jsou s podílem spojena. Jedná se o vztah vyjádřitelný procenty. Fyzická osoba, která vlastní a realizuje podíl na obchodní společnosti, je nazývána společníkem. Každý společník může mít různou výši podílu. Poté rozlišujeme většinové společníky a menšinové společníky. Všichni společníci (je-li to možné) mohou mít i stejný podíl – dva společníci jedné společnosti s ručením omezeným mohou mít oba dva stejně vysoké padesátiprocentní podíly. Mají tak stejná práva a povinnosti, stejné hlasy i stejný nárok na zisk.