8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zákon může být upraven, měněn nebo rušen jedině zákonem či předpisem vyšší právní síly (ústavním zákonem či mezinárodní smlouvou). Novela představuje změnu právního předpisu ve formě zákona, který přijal Parlament České republiky jako moc zákonodárná.  Jedná se také o aktualizaci právního předpisu, který je již platný a účinný. Novela je tedy předmětem novelizace a je vydávána samostatně či připojena k jinému právnímu předpisu.

Novely jsou publikovány v rámci sbírky zákonů a má vlastní účinnost a platnost. Novely se stávají v momentě účinnosti součástí právního předpisu, po platnosti jsou všichni povinni seznámit se s ní.

Rady a tipy:

Každá novelizace musí projít několika koly čtení v parlamentu. I občané se mohou plně angažovat prostřednictvím svých poslanců, zájmových uskupení či jednotlivým podáním.

Nejčastější chyby:

Novelizace nejsou „dodatkem“ ke starému zákonu – jsou přijaty ve formě nového zákona, který pozměňuje ten starší. Jen další zákon může měnit zákon.