8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Notářský zápis

Notářský zápis je listina, která byla sepsána notářem a která má charakter veřejné listiny, požívá tedy speciální ochrany, kterou ji přiznává zákon. Některá jednání mohou být pouze učiněna formou notářského zápisu (založení společnosti).

Notářský zápis lze sepsat o jakémkoliv právním jednání, kdy taková listina má poté přímou vykonatelnost a představuje exekuční titul.