8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Návrh na uzavření smlouvy

Označuje se také jako nabídka, jedná se o zákonem upravený až automatický proces, který činíme takřka bezmyšlenkovitě. Zákon (občanský zákoník) pojmenovává, co je nabídka a co je přijetí nabídky (akceptace), případně co je protinávrh. Návrh, přijetí a uzavření smlouvy jsou součástí kontraktace – procesu uzavírání smluv. Nabídka může být učiněna písemně či ústně, úplatná i bezúplatná.

Nabídka je právním jednáním směřující k uzavření smlouvy s druhou osobou. Zákon stanovuje čtyři nutné náležitosti: nabídku činí osoba (svéprávná, bez násilí, svobodně, atd.) někomu jinému s tím, že nabídka obsahuje zřejmou a vážnou vůli být vázán smlouvou.

Nabídka je zpravidla neodvolatelná, byť existují výjimky. Nabídku však lze zrušit. Menší nároky na „zákonnou formu“ jsou kladeny v běžném styku občanském, naopak více si detailů a formálních podmínek bude všímat například kontraktace mezi podnikateli.

Rady a tipy:

Vždy si ověřte, že druhá osoba může právně jednat v daném právním vztahu. Už při  návrhu na uzavření smlouvy se mohou aplikovat některá ustanovení zákona (předsmluvní odpovědnost). Strany je vždy nutné označit úplně a správně. Dejte si pozor na smluvní pokuty, úroky z prodlení i části o odstoupení.

Nejčastější chyby:

Lidé smlouvy zpravidla nečtou, důvěřují druhé straně. Zde se vždy uplatní – důvěřuj, ale prověřuj. Vždy se snažte uzavírat smlouvy písemné, poskytují jistotu oběma stranám – vyhněte se ústním smlouvám, zejména pokud se jedná o velké peníze.