8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Pakliže svědčí osobě nějaké právo na něco, označuje se tento nespecifický pojem jako nárok. Nárok může představovat například nárok na zaplacení kupní ceny z kupní smlouvy nebo nárok na to, aby se soused zdržel přejíždění přes pozemek svým autem. Nárok může být veřejnoprávní či soukromoprávní. Mohu mít nárok na odškodnění ze strany státu z důvodu neoprávněného zásahu státní moci, mohu mít ale také nárok na zaplacení výše zmíněné kupní ceny po jiné soukromé osobě. Nárok je dominantním pojmem závazkového občanského práva, kdy je průčelím věřitelovy pohledávky za dlužníkem.

Rady a tipy:

Nejčastější nárok je na zaplacení peněžní částky, který je součástí každého právního jednání.  Vždy je ale nutné nárok prokázat důkazy (listinami, svědky, komunikací online). Snažte se, aby každé právní jednání bylo zaznamenáno alespoň v nějaké formě.

Nejčastější chyby:

Každý nárok musí mít základ v zákoně. Pokud si nejste jisti, zda-li skutečně máte na něco nárok, je vždy dobré věc konzultovat s advokátem. Nárok nemáte ale navěky – nároky se promlčují v zákonných dobách – vždy je tedy dobré jednat proaktivně.