8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Náklady řízení

Osobám (účastníkům), které se účastní soudního či správního řízení, vznikají náklady. To může být soudní či správní poplatek za zahájení řízení, náklady advokáta, cestovné i jiné náklady, které by nevznikly, pakliže by k řízení nedošlo. Náklady řízení vznikají v každém případě. V některých případech může být osoba od placení nákladů osvobozena soudem, vzhledem k majetkovým poměrům. V dalších případech zase může být náhrada nákladů přikázána jednomu z účastníků za obě strany v důsledku jeho prohry. Náklady řízení představují mnohdy velké položky, soud či správní orgán o nich vždy musí rozhodnout. Řídí se odlišnými pravidly dle typu řízení.

Rady a tipy:

Pro jistotu se vždy před žalobou posílá výzva k plnění, která opravňuje žalobce požadovat plnou náhradu nákladů. Zákon blíže výzvu nikterak neupravuje, vyjma to, že je třeba vyzvat ke splnění a dát dostatečnou lhůtu k plnění, musí být zároveň platně doručena.

Nejčastější chyby:

Náklady řízení nejsou automaticky přiznávány jedné či druhé straně, soudce může rozhodnout i jinak.