8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je dohoda dvou a více stran o přenechání věci jinému k užívání. Nejčastěji se tedy setkáme s nájmem bytu či domu, můžeme ale pronajmout také věc movitou – kolo, auto nebo třeba i stůl. Nájemní smlouvy jsou úplatné, často i písemné, ale mohou být jen ústní. Nájemní smlouvy jsou upraveny v § 2201 až 2331 Občanského zákoníku.

Rady a tipy:

Nájemní vztah trvá i přes změnu vlastníka. Nájemní smlouva může být vždy doplněna a prodlužována automaticky do zákonného limitu.  Nájemní smlouvy často obsahují zakázané klauzule, protože pronajímatele věří v to, že se nájemci nebudou bránit.

Nejčastější chyby:

Nájemní smlouvy nejsou absolutní, zákon uvádí celou řadu případů, kdy se ustanovení smlouvy nepoužije, je-li v rozporu. Nájemní smlouvy nemusí znamenat nutné omezení dalšího právního jednání.