8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Nabytí vlastnictví

Vlastnické právo k věci se nabývá několika způsoby, které můžeme roztřídit do dvou množin. Originální a derivativní nabytí vlastnického práva se rozlišuje podle toho, jestli před námi někdo věc vlastnil či nikoliv. Způsob nabývání vlastnictví je upraven v § 1045 až 1114 Občanského zákoníku. Patří zde například koupě (nabytí za úplatu), darování (nabytí neúplatně) nebo třeba i dědění. Rozlišujeme tedy i převod (úmyslné nabytí vlastnictví) a přechod (neúmyslné nabytí v důsledku nějaké právní události – smrt zůstavitele a dědické řízení). Mezi originální způsoby nabytí pak můžeme podřadit například nalezení nikomu nepatřící věci (opuštěné) nebo i výroba nové věci.

Rady a tipy:

Věci zapsané ve veřejných seznamech se zpravidla stávají vašim vlastnictvím po zápisu do tohoto seznamu. K nabytí vlastnictví se ve většině případů váže také daň.

Nejčastější chyby:

Některé smlouvy jsou tzv. reálné (nabývá se vlastnictví až předáním), u některých tak dojde už smlouvou. V teorii se pomalu ustupuje od reálných, min. co do odpovědnosti za případné náhlé změny či nedodržení smlouvy.