8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Místní příslušnost

Místní příslušnost je jedním z určujících faktorů, na základě kterého je rozdělena působnost správních orgánů či soudů. Určuje, který konkrétní věcně příslušný a funkčně příslušný orgán má pravomoc k rozhodování v dané věci. Například soudem, ke kterému bude podán návrh na rozvod manželství, je většinou ten, v jehož obvodu měli manželé společné poslední bydliště. Místní příslušnost je dána zákonem a vždy ji určuje buďto bydliště žalovaného, navrhovatele nebo sídlo právnické osoby. Existují však výjimky, například pro závody podniků či místo, kde se žalovaný zdržuje. Daleko více výjimek najdeme poté v mezinárodním právu soukromém. Místní příslušnost je jeden ze základních určovatelů, který nemohou žalobci opomenout!

Rady a tipy:

Místní příslušnost se určuje kombinací zákona o občanském soudním řízení (OSŘ) a Zákonem o soudech a soudcích (přílohy). Stačí vyhledat svou obec a najdete, pod který soud spadá.

Nejčastější chyby:

Špatně vybraná místní příslušnost může protáhnout celé řízení i o měsíc a více. Místní příslušnost lze ale v některých zákonem daných případech probořit (obecný soud dítěte či soud, u kterého probíhal rozvod).