8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Licence je propůjčení výkonu práv k určité věci. Úpravu licencí najdeme buďto v občanském zákoníku, nebo také v autorském zákoně. Držitel licence je oprávněn k využití patentu, nakládání s autorským dílem jako je kniha apod. Licence může být propůjčena i třetím osobám dále. Licenci vždy uděluje vlastník a originální držitel práv, od kterého jsou licence odvozeny. Zpravidla se sjednává licence v licenční smlouvě a za poplatek.

Licence slouží pro ochranu práv duševního vlastnictví. Můžeme mít výhradní i nevýhradní licence. Nevýhradní licence může držet najednou více osob a vykonávat tak k jednomu předmětu licence práva najednou. Výhradní licence jsou udělovány jen jedné osobě a omezují tak vlastníka ve vydání dalších licencí.

Rady a tipy:

Licence a jejich trvání je vždy třeba správně sepsat, mohou totiž představovat výrazné omezení autora pro jeho nakládání s věcí. Licence nemohou být zároveň bez úplaty jen tak zrušeny.

Nejčastější chyby:

Licence jsou mnohdy uzavírány jako výhradní, nelze tak stejnou věci licencovat více osobám. Za některé licence ze zákona náleží odměna.