8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Jedná se o skutkovou podstatu trestného činu, upraveného v § 216 Trestního zákoníku. Dříve nazývané také jako „kořistnictví“, jedná se o takové jednání (čin), z kterého je shledán vinným ten, kdo ukryje, na sebe či na jiného přivede, přechovává nebo užívá věc, která je výnosem (byla získána) z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině. Ustanovení poté uvádí ještě další dvě skutkové podstaty. Jedná se o typický čin tzv. přeprodejců, kteří odkupují kradené věci a poté je prodávají dále.

Legalizace výnosů z trestné činnosti může být spáchána jako přečin nebo také jako zločin.

Rady a tipy:

Legalizace ve své skutkové podstatě zahrnuje celou škálu věcí a postihuje tak případy, kdy se i snaží lidé pomoci zatajit příjmy pachatelům. Legalizace může postihovat i třetí osoby.

Nejčastější chyby:

Tohoto trestného činu se lze dopustit také praním špinavých peněz off-shore, tedy v jiném státě, než ve kterém vznikl daný výnos z trestné činnosti.