8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Kvitance

Jedná se o soukromou listinu, kterou vystavuje věřitel dlužníkovi, který zaplatil svůj dluh. Věřitel vydává kvitanci v případě, že o ni dlužník zažádá (bezpodmínečně!). Kvitance může být vydána věřitelem či prostřednictvím třetí osoby. Zákonná úprava kvitance je v občanském zákoníku.

V kvitanci je uvedeno vždy jméno dlužníka a věřitele, předmět plnění a především datum, kdy došlo ke splnění dluhu. V případném sporu má velkou důkazní hodnotu a potvrzuje fakt, že dlužník svůj dluh, byť jen částečně, splnil.

Rady a tipy:

Každý splacený dluh si opatřete kvitancí, bez ní rozhodně neutíkejte. Je to důležitý dokument, který vám může pomoci při budoucí při. Kvitance vždy zálohujte – ideálně je oskenujte a uložte nejen doma v šuplíku, ale také na počítači či na cloudovém uložišti. Mějte v kvitancích přehled!

Nejčastější chyby:

Dlužníci často dluhy splatí a jsou rádi, že mají hotovo, aniž by o tom pořídili nějaký dokument. Někteří věřitelé toho využívají a chtějí dluh zaplatit ještě jednou. Dlužníci nevyžadují kvitanci ani o částečném splacení, byť i to může výrazně pomoci.