8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Kontrolní orgán

Jako kontrolní orgán se označuje ten orgán, který má v pravomoci dohled či dozor nad určitým okruhem osob fyzických i právnických. S kontrolními orgány se setkáme v soukromých společnostech (dozorčí rada), ale i ve státním aparátu (Nejvyšší kontrolní úřad či Česká národní banka). Kontrolní orgány jsou u soukromých osob dobrovolně zřízeny společenskou smlouvou. Ve státním aparátu jsou ustanoveny na základě zákona (ústavního zákona) a vykonávají jim svěřenou pravomoc.

Rady a tipy:

Zákony zmocňují kontrolní orgány k celé řadě činností, které mohou provádět i bez souhlasu kontrolovaných. Nikdy není dobré vzdorovat nebo mařit kontrolní činnost orgánu. Vždy se snažte vyjít co nejvíce vstříc, bude to reflektováno i ve výsledném hlášení. Pročtěte si relevantní zákony, abyste na kontrolu byli připraveni.

Nejčastější chyby:

Odmítnutí součinnosti může být i přestupek. Dobře zvažte, zda se vám něco takového vyplatí. Řada podnikatelů neudržuje pořádek v základních věcech jako účetnictví či dokumentaci, minimálně je to poté zdrojem velkého zdržení v činnosti a zbytečných problémů.