8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení je konkurs jeho majetku. Předlužená podnikatelská fyzická či právnická osoba, která již nemůže splácet své dluhy, může zažádat v insolvenčním řízení o vyhlášení konkursu. Cílem je rozdělení majetku dlužníka v peněžní formě.

K prohlášení konkursu dochází na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, který rozhoduje na návrh dlužníka či věřitele. Je ustanoven insolvenční správce, který je oprávněn nakládat s celým majetkem dlužníka (vyjma výjimky) a zajistit uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů a nákladů konkurzu. Pakliže nebude majetek dlužníka stačit, je většinou osoba vymazána z obchodního rejstříku.

Rady a tipy:

Insolvenční žádost vždy podávejte u zkušeného advokáta či insolvenčního správce – chybné žádosti se vracejí. Vždy se snažte zlepšit vaši celkovou platební situaci, můžete se tak vyhnout konkursu některého majetku.

Nejčastější chyby:

Spousta dlužníků odklání majetek, proti čemuž se mohou věřitelé účinně bránit a nevyplatí se to. Taková právní jednání bývají většinou zneplatněna i samotným insolvenčním správcem. Dlužníci, kteří si vydělávají na černo, aby nemuseli platit v insolvenci více, riskují, že bude insolvence úplně zrušena.