8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Koncesí nazýváme oprávnění či výsadou k provozu určité zákonem aprobované činnosti na určitém území. Jedná se o povolení k provozování některých vybraných živností (dle živnostenského zákona). Výčet těchto živností nalezneme v příloze k živnostenskému zákonu.

Mezi koncese patří například živnost v oblasti telekomunikací. Získání koncese je poměrně nákladné a složité, je třeba mnoha oprávnění a dokumentů, které podnikateli osvědčují vlastnosti k výkonu koncese.

Rady a tipy:

Vzor žádosti o vydání koncesní listiny musí vždy obsahovat všechny potřebné údaje dle zákona (§50 živnostenského zákona). Předmět činnosti musíte uvést v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu. Jinak nebude koncese udělena.

Nejčastější chyby:

Žádost podaná na jiném než standardizovaném formuláři je vrácena zpět. Obdobně platí, pokud žádost nemá všechny nutné náležitosti a nutné přílohy.