8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Kolektivní smlouva

Jedná se o dvoustranný pracovněprávní dokument, který je uzavírán mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem. Může se týkat různých aspektů pracovního poměru, ovšem nejčastěji se setkáme s tím, že upravuje mzdové a pracovní podmínky zaměstnanců. Musí být písemná a podepsaná oběma stranami. Zaměstnanci musí být podle zákona seznámeni s obsahem kolektivní smlouvy do patnácti dní od jejího podepsání.

Existují také dva druhy – podnikové kolektivní smlouvy a smlouvy vyššího stupně. Vyšší kolektivní smlouva je uzavírána mezi organizací zaměstnavatelů a organizací odborovou.

Rady a tipy:

Kolektivní smlouva může představovat navýšení pracovních standardů a může být hnacím motorem i pro navýšení produktivity. Dobře vyjednaná kolektivní smlouva tak může představovat výhodnou situaci pro obě strany.

Nejčastější chyby:

Kolektivní smlouvy není dobré potlačovat – nespokojenost odborářů i samotných pracovníků poté roste. Kolektivní smlouva zároveň nemůže omezit některá zákonem daná ustanovení a není tedy bez limitu.