8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Kmenový list

Kmenový list je zvláštním druhem cenného papíru. Upravuje jej ustanovení § 137 Zákona o obchodních korporacích. Jedná se o listinu, která představuje podíl společníka na obchodní společnosti s ručením omezeným. Kmenový list musí být připuštěn společenskou smlouvou. Lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena či podmíněna. Jedná se o cenný papír na řad, nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír. Nemůže být ani veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu či jiném veřejném trhu.

Využívá se jej právě pro velice jednoduchou převoditelnost (jako cenný papír).

Rady a tipy: Kmenový list představuje překlenutí osobního aspektu, díky kterému se bude moci podíl pohybovat podobně jako akcie. Zároveň je však třeba takovýto krok rázně probrat se všemi důsledky, zejména pro častou změnu vlastnictví podílů.

Nejčastější chyby: kmenové listy jsou cenným papírem a převádí se jako cenný papír na řad (rubopisem), smlouvou a jeho předáním nabyvateli.