8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Klamavá reklama

Klamavá reklama je jednou ze skutkových podstat nekalosoutěžního jednání. Občanský zákoník rozlišuje několik různých skutkových podstat (druhů jednání), které se pokládají za nekalou soutěž mezi podnikateli. Klamavá reklama je právě jednou z nich. Nejčastěji má za cíl narušit rovné podmínky na trhu, čímž může dojít k narušení hospodářské soutěže. Klamavá reklama má uvést zákazníky v omyl, v mylnou představu o zboží, službě či samotném subjektu. Každá skutková podstata má znaky, které musí jednání naplnit, aby mohlo být považováno za klamavou reklamu. Všechny jsou uvedeny v § 2977, odst. 1 Občanského zákoníku.

Rady a tipy:

Klamavá reklama má přesně danou skutkovou podstatu, kterou je nutno naplnit. Klamavou reklamu můžete nahlásit například České obchodní inspekci nebo Radě pro reklamu, která sice nemůže rozhodovat o právech a povinnostech a ukládat tresty, její pro vás kladné rozhodnutí však může mít zásadní váhu při jiném soudním řízení o náhradě škody.

Nejčastější chyby:

Klamavá reklama k sobě váže velice propracovanou judikaturu Ústavního soudu – klamavou reklamou například nejsou zjevné řečnické obraty či mírné hyperboly, které k reklamě patří.