8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Kauce je jistá forma vratné zálohy či záruky, která se nejčastěji skládá při sjednání nájemní smlouvy. Kauce slouží k pokrytí případných dlužných částek či škod, které nájemce způsobí na nemovitosti. Není to však jediný případ, kdy může být kauce užita. Vrácení kauce se řeší v případě, že zde není splněna ani jedna z podmínek, pro kterou by kauce měla být použita k úhradě dlužné částky. Může nastat i situace, že si strany kauci upraví odlišně od ustanovení občanského zákoníku, že se bude vracet jen část a podobně.

Rady a tipy:

Z kauce není, bez dalšího, možné strhávat částky za opravy, jiné dlužné částky či drobnosti. Kauci nemůže ten, kdo ji u sebe uschovává, využívat či nakládat s ní.

Nejčastější chyby:

Kauce v českém pojetí není označení pro onu „kauci“, kterou známe z amerických krimi seriálů. Kauce musí být vrácena v každém případě, nelze se jí dotknout, aniž by pro to nebyl důvod. Kauci lze zadržet pouze v případě, že např. nájemník ještě nezaplatil poslední nájem.