8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný seznam evidence nemovitostí v České republice. V katastru nemovitostí se uvádějí nejen vlastnická, ale i jiná práva k nemovitostem (zástavní práva, věcná břemena apod.) a další detailní informace o nemovitostech. Katastr nemovitostí je postaven na základních zásadách, které hovoří o tom, že každý má ke katastru přístup, každý může činit opisy a každý může číst informace podané. To také ale na druhé straně předpokládá, že se nikdo nemůže vymluvit na neznalost informací uvedených v katastru. Pakliže si koupíte nemovitost, zatíženou hypotékou, nemůžete namítat, že jste o tom nevěděli, pakliže je hypotéka vedena v katastru nemovitostí.

Slouží k ochraně práv k nemovitostem, k daňovým i poplatkovým účelům i ochraně životního prostředí.

Cílem je zajistit soulad stavu vedeného v evidenci a skutečného a faktického stavu v reálném světě. Změny v katastru nemovitostí se činí na návrh oprávněných osob k příslušnému katastrálnímu úřadu.

Rady a tipy:

Ke každému návrhu na zápis dodejte také ideálně úředně ověřenou kopii právního jednání, na základě kterého je žádáno o změnu. Urychlíte si tak vyřizování na některých katastrech.

Nejčastější chyby:

Žádosti jsou podány na nesprávných formulářích, nejsou dostatečně přesné a nesplňují náležitosti dané zákonem (katastrální zákon). Zároveň žadatelé nedokládají právní jednání, na základě kterého došlo ke změně.