8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Judikát

Soudní rozhodnutí nejvyšších stupňů soudů v České republice, byť nemáme anglosaské soudní právo, jsou závazná pro soudy nižších stupňů. Tvoří rámec, dotvářejí právo, podávají výklad. Tato soudní rozhodnutí jsou z pozice autority soudní hierarchie závazná pro soudy nižších stupňů, kteří se od nich nesmí odchýlit, pakliže není dána jedna ze zákonných výjimek. Hovoříme tak o judikátu, který následně tvoří soudní praxi a představuje jeden z článků práva na spravedlivý proces, předvídatelnost práva a předvídatelnost rozhodování soudů. Platí tedy, že „stejné případy by se měly posuzovat stejně.“ Judikatura, množina závazných soudních rozhodnutí, není oficiálním pramenem práva, je však závazná. Jedná se o hlavní zdroj poznávání práva a smyslu právních předpisů.

Cílem každé judikatury je utvořit předvídatelný, ustálený a konstantní systém práva a rozhodování soudů.

Rady a tipy:

Každé závazné rozhodnutí lze nalézt buďto na webové stránce nalus.cz (Ústavní soud) či Salvia Kraken (Nejvyšší a Nejvyšší správní soud). Na webové stránce Salvia Kraken lze také vidět provázanost judikátů s ostatními.

Nejčastější chyby:

Pro soudy výkladově závazné rozhodnutí jsou pouze nálezy Ústavního soudu a rozhodnutí Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Rozhodnutí krajských soudů v druhé instanci (odvolacích) jsou závazné pouze pro soudy nižších instancí. Na rozdíl od anglosaského práva je však závaznost dána pouze pro výklady soudy, rozhodnutí tak neutváří právo „z ničeho“.