8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Jmenování

Způsob založení právního poměru (pracovního, jiného) je jmenování. Používá se většinou u vedoucích pozic a je jednostranným právním jednáním. Děje se striktně se souhlasem jmenovaného, který nemusí být písemný.

Jmenovaný může odvolat pouze ten, kdo jej jmenoval. Jmenovaný se může vzdát funkce. Obě dvě právní jednání však vyžadují písemnou formu.

Jmenování se často vyskytuje u vládních či státních funkcí, ale také u  jmenování pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Rady a tipy:

Ve jmenovacím dekretu či osobním dopisu je vždy třeba uvést i vedoucí pracovní místo, které bude zaměstnanec zastávat, kde bude práci vykonávat a den, kdy je stanoven jako nástup do práce.

Nejčastější chyby:

I při jmenování, což je jednání jednostranné, zákon vyžaduje souhlas obou stran! Někteří zaměstnavatelé uvádějí příliš podrobné údaje, vše stačí obecně. Vyhnete se budoucím problémům. Pracovní poměr vzniká dnem, kdy se začal vykonávat pracovní poměr, bez závislosti na tom, jestli ke jmenování došlo či ne.