8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Jistina je peněžní částka, která představuje samotné jádro pohledávky, dluhu. Jistina je poskytována na základě úvěru či půjčky. Dlužník se při převzetí jistiny zavazuje, že ji do určité doby vrátí a zaplatí úroky, které k jistině naskakují během času. Jistina je splácena nejčastěji postupně a z aktuální výše se vždy počítá úrok – běžný, z prodlení, zákonný, smluvní. Jistina může být i použita jen na specifický účel, který je sjednán ve smlouvě o úvěru, poskytovatel jistiny může i od smlouvy odstoupit v případě, že by nebyla využita k účelu sjednanému.

Rady a tipy:

Jistina se zhodnocuje například u úschovy či jiného „zajištění“, které neumožňuje volné nakládání. Zúročení může být připsáno zpětně najednou nebo po částech dle jednotlivých měsíců.

Nejčastější chyby:

U soudu vždy žádáte jistinu a k tomu úroky, smluvní pokuty a další. Jistina je zároveň částka, od které se příslušenství odvíjí, úroky z prodlení nikdy nepočítáte z celkové částky s ostatními částkami.