8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Jednatel

Jednatel je statutární orgán společnosti s ručeným omezeným (s.r.o.). Jedná se o osobu, která má na starosti veškeré obchodní i organizační vedení společnosti, byla jmenována valnou hromadou společníků. Jedná jménem společnosti. Jednatelů může být také více, v tom případě mohou jednat každý sám za sebe nebo tvoří kolektivní orgán, kde se uplatňuje například zásada více očí. Je to zároveň valná hromada, která určuje rozsah pravomocí a jakým způsobem mohou jednatelé jednat. Jednatel může být odvolán valnou hromadou nebo může sám odstoupit. Jednatelem může být kdokoliv, i jeden ze společníků (kteří vlastní podíl na společnosti). Jednatel také zastupuje společnost vůči úřadům. V některých větších společnostech je ustanovena také dozorčí rada, která dohlíží na činnost jednatelů.

Rady a tipy:

Jednatelé mohou být součástí kolegia či jednat jednotlivě. Pro větší společnosti je zároveň výhodné zvážit např. pravidlo tří očí. Jednatelé zároveň vystupují jako organizátoři valných hromad a mají tak v rámci společenské smlouvy celou řadu povinností, ale i pravomocí.

Nejčastější chyby:

I jednatelé mohou být odpovědní za špatné obchodní vedení, a to i svým vlastním majetkem. Zároveň mohou všichni společníci i jednotliví společníci podávat žaloby na jednatele. Jednatel navíc může být odpovědný za své jednání i poté, co opustil společnost.