8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Insolvenční rejstřík

Jedná se o veřejný seznam, informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Každý může do insolvenčního rejstříku nahlížet buďto osobně nebo na stránkách www.justice.cz. Obsahem rejstříku je seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy.

Vede jej příslušný rejstříkový soud, kterým je vždy krajský soud. Jediná výjimka z tohoto pravidla náleží Krajskému soudu v Praze, neboť zde vede agendu insolvenčního rejstříku Městský soud v Praze.

Rady a tipy:

Máte-li pohledávku za dlužníkem, sledujte pozorně insolvenční rejstřík. Pokud promeškáte lhůtu k přihlášení pohledávky, nebudete ji již moci vymoci! Nastavte si automatizované notifikace, případně si vyčleňte každý týden pár minut na kontrolu rejstříku. Neposkytujte plnění dlužníkům, kteří podali insolvenční návrh. Zajímejte se o průběh insolvenčního řízení.

Nejčastější chyby:

Pokud si nejste jisti, vždy vyhledejte ke zpracování i podání přihlášky zkušeného advokáta. Chybné podání či zpracování totiž může vyústit v nevymahatelnost pohledávky. Podívejte se, zda-li vaši pohledávku nelze přihlásit za majetkovou podstatu – může tak být přednostně plněna. Řada věřitelů toho nevyužívá.