8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Insolvence

Insolvence, úpadek, je stav, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky jsou více než 30 dní po splatnosti a dlužník není schopen těmto závazkům dostát. Nejdříve se  tedy bavíme o platební neschopnosti dlužníka, ta se týká fyzických i právnických osob. U právnických osob může také dojít k předlužení, kdy souhrn závazků (pasiva) dlužné společnosti převyšuje majetek (aktiva).

O návrhu na úpadek rozhoduje insolvenční soud, který také rozhodne o způsobu, jakým bude insolvence řešena. Všechny jsou uvedeny v Insolvenčním zákoně. Mezi způsoby řešení úpadku patří zejména oddlužení, konkurs nebo reorganizace. Ne každý způsob je dostupný pro všechny subjekty.

Rady a tipy:

Insolvence může být často jediným způsobem, jak se dostat ze zadlužení. „Vyhlášení bankrotu“ není vůbec ostudné, neboť insolvenční správce i soud mají různé nástroje, jak dlužníkovi pomoci splatit své pohledávky. Zároveň lze v insolvenčním řízení upřednostnit některé pohledávky před ostatními.

Nejčastější chyby:

Insolvenční řízení je výhodné pro dlužníka i věřitele, ovšem má i své negativa. Nepřihlášená pohledávka již nemůže být platně uplatněna ani v soudním řízení samostatném. Dlužník navíc nemůže volně nakládat se svým majetkem, a to už v době podání návrhu na zahájení řízení.