8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Fůzí se rozumí spojení, sloučení nebo splynutí dvou a více právnických osob, nejčastěji obchodních společností, do jednoho celku za účelem zjednodušení organizační struktury. Fúzi lze uskutečnit pouze u právnických osob se stejnou formou podnikání. Existuje vnitrostátní i mezinárodní fúze. Splývá dva a více obchodních společností nebo družstev do jedné, většinou se vše „přesype“ do dominantní společnosti. Sloučením zanikají obě dvě předchozí společnosti a dochází k vytvoření nové, sloučené společnosti. U rozlišení vnitrostátního či mezinárodního charakteru se řídíme podle sídla společností. Mezinárodní fúze nastává vždy, pokud je alespoň jedna ze společností se sídlem v zahraničí.

Rady a tipy:

Každá fúze představuje komplexní záležitost, která musí vyřešit majetkové, osobní i jiné poměry dvou společností. Každou fúzi je dobré konzultovat s advokátem, který se orientuje na tuto oblast práva obchodních korporací.

Nejčastější chyby:

Není nic horšího než zpackaná fúze, ať už z hlediska právních povinností daných několika zákony (nejen zákonem o obchodních korporacích!), nebo z hlediska nově vzniklé společnosti a úpravy poměrů v ní. Fúze zároveň představuje obrovskou výzvu pro jmění dvou společností, které přechází, ale nemusí vždy ve všech případech, na novou společnost.