8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Exekutor

Soudní exekutor je právnickou profesí a osobou, která splňuje nároky kladené Exekutorským řádem a která se také tímto Exekučním řádem řídí při výkonu rozhodnutí. Exekutor provádí exekuce především na základě pověření soudu, ale poskytuje také právní pomoc zaměřenou na exekuční činnost, může přebírat do úschovy peníze i jiné movité věci. Exekutor také provádí dražby zabavených věcí a zjišťuje a spravuje majetek v rámci trestního řízení.

Rady a tipy:

Exekutora si volí věřitel. Zeptejte se vašeho advokáta na doporučení. Vybírejte zpravidla exekutora, který je blízko dlužníka. Zeptejte se na doplňkové služby jako jsou elektronicky zprostředkované spisy či další služby spojené s kontrolou.

Nejčastější chyby:

Soustřeďte všechny dluhy u jedné osoby na jednoho exekutora, vyhnete se tak zbytečným průtahům. Komunikujte způsob i vaše představy s exekutorem ještě před zahájením poskytování služeb.