8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Exekuční řízení

Exekuční řízení je zvláštní druh řízení, které upravuje Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (zkráceně jen Exekuční řád). Jedná se tedy o řízení u soudního exekutora, které je zahájeno na návrh věřitele, který došel exekutorovi. V tomto řízení dochází k výkonu rozhodnutí, exekuci, proti dlužníkovi, který dobrovolně a ani z povinnosti nevykonal to, co mu uložil soud rozhodnutím. Exekuční řízení je naprosto jiným druhem řízení a váží se na něj jiné práva a povinnosti účastníků řízení i samotného exekutora.

Rady a tipy:

Exekuce nemá být pro dlužníka demoliční – dlužník by měl splatit všechny dluhy, ale zůstat „živý“. Exekuce nemovitostí je až posledním řešením pro absolutní nespolupráci dlužníka s exekutorem.

Nejčastější chyby:

Exekutorský úřad může zabavit nemovitosti (zvláště pak, jsou-li jediné ve vlastnictví a představují domov) jen výjimečně.