8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Exekuce představuje cizí slovo pro „výkon“. V kontextu právních služeb se s ním nejčastěji setkáme jako pojem, který označuje buďto „výkon soudního rozhodnutí“ dle Občanského soudního řádu nebo výkon rozhodnutí, které je vymahatelné, s doložkou vymahatelnosti, soudním exekutorem. Exekuce je tzv. dvojkolejná, věřitel sám si může zvolit, jestli bude rozhodnutí vykonávat soud, například s pomocí soudního vykonavatele, nebo exekutor, kterého si zvolí věřitel. Každý z nich má trochu jiné výhody a trochu jiné možnosti výkonu rozhodnutí.

Rady a tipy:

Efektivnější může být soudní vymáhání dluhu, než exekutor. Vždy se poraďte s advokátem, který vás reprezentoval u soudu. Pohodlnější je vždy přenechat dluh exekutorovi.

Nejčastější chyby:

I na vymáhání dluhu máte stanoveny jisté zákonné časové limity, neotálejte tak! Dlužník se i zde může bránit, napříč tomu, že bylo o existenci dluhu rozhodnuto. Celá věc tak může trvat delší dobu.