8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Duševní vlastnictví

Vlastnické právo se vztahuje ke všem věcem, tedy vše, co lze po právu za věc považovat. Mezi věci řadíme také věci nehmotné či jiné. Duševní vlastnictví představuje tedy soubor práv k nehmotným statkům, které jsou výsledkem duševní činnosti člověka a které jsou pouze zachyceny na hmotném substrátu (například písnička na CD, film na streamovací službě Netflix nebo obsah románu v knize). Právo duševního vlastnictví se dělí na autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví. Obě dvě odvětví mají specifika a jsou upravena rozdílnou právní úpravou.

Mezi duševní vlastnictví řadíme autorská díla (obrazy, hudbu, literaturu a jiné), ochranné známky, průmyslové vzory, vynálezy a patenty, ochranná označení.

Vlastník práv duševního vlastnictví může dočasně či trvale „přenechat“ výkon majetkových práv někomu jinému formou licence. Autor knihy tedy může licencí přenechat výkon rozšiřovat a distribuovat dílo nakladateli, nemůže však na nakladatele převést své autorské právo být uváděn jako autor knihy, například.

Rady a tipy:

Hromadné evropské registrace, případně jiné registrace ochranných známek podle mezinárodních smluv mohou představovat časovou úsporu i efektivní ochranu, vždy ale porovnejte náklady a účelovost! Nezapomeňte také, že např. autorská práva není třeba nikde registrovat.

Nejčastější chyby:

Ochranné známky a jiné formy ochrany platí územně. Chcete-li, aby se ochrana vztahovala i na jiné země, musíte ochrannou známku v každé takové zemi registrovat zvlášť. Pro EU je vhodné využít evropských institucí ke hromadné registraci ochranných známek.