8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Dovolání

Dovolání patří mezi mimořádné opravné prostředky, kterými se může osoba bránit proti rozhodnutí odvolacího soudu. Protože se jedná o mimořádný opravný prostředek, aby jej osoba mohla využít, musí splňovat přísné podmínky dané zákonem. Napadnout dovoláním lze jen pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu (soudu druhé instance). V dovolání se zkoumají pouze právní otázky, nikoliv otázky skutkové, takže dovolací soud vychází ze skutkového stavu, jak byl zjištěn v předchozích řízeních.

Dovolání lze podat v civilním i trestním řízení ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání. Dovolání nemá odkladný účinek (mezitím je tedy třeba dělat to, co ukládá rozhodnutí dřívější, i když osoba může věřit tomu, že je nesprávné). O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud České republiky, podává se však u soudu prvostupňového (okresní nebo krajský). Formální a obsahové náležitosti dovolání jsou stanoveny v zákoně (Občanský soudní řád či Trestní řád). Dovolatel musí být vždy povinně zastoupen advokátem.

Rady a tipy:

Vybírejte si vždy advokáta, který má s psaním dovolání zkušenosti. Dovolání je mimořádný opravný prostředek, je proto třeba vždy podřadit dovolání pod jeden z dovolacích důvodů, bez kterého bude jinak podání odmítnuto.

Nejčastější chyby:

Dovolání nemá odkladný účinek na rozhodnutí soudu, musíte tedy plnit, jak vám soud uložil. V dovolání se nelze vracet ke skutkovým zjištěním či požadovat revizi skutkového stavu, v dovolání lze pouze považovat právní přezkum.