8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

DPČ je jednou ze tří forem pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda o pracovní činnosti je upravena v Zákoníku práce a sjednává se především pro kratší pracovní úvazky. Na rozdíl od Dohody o provedení práce (DPP) není časově omezená na 300 hodin ročně. Zároveň není třeba odvádět z příjmu do 3 499 Kč pojištění. Zaměstnanec může pracovat na DPČ pouze 20 hodin týdně, tedy polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Vždy musí být uzavřena písemně. Vypovědět ji může kdykoliv zaměstnanec i zaměstnavatel s 15 dny výpovědní lhůty, a to i bez udání důvodu. Příjem je vždy zdaněn 15 % daňovou sazbou.

Lze uzavřít více DPČ najednou.

Z hlediska ochrany zaměstnance představuje nejnižší stupeň ochrany.

Rady a tipy:

Pracujte vždy tak, abyste splnili zákonné limity. Budete muset odvádět jen srážkovou 15 % daň. V předčasném důchodu také pracujte jen do limitu, jinak vám nebude náležet výplata předčasného důchodu. Vždy si vyžádejte od zaměstnavatele výpis mzdy a vznikne-li Vám nárok, požádejte o daňovou vratku. Lze uzavřít více dohod u více zaměstnavatelů zároveň.

Nejčastější chyby:

Podepsat prohlášení k dani lze pouze u jednoho zaměstnavatele.  Podepíšete-li nové prohlášení k dani u druhého zaměstnavatele, automaticky se ruší předchozí prohlášení u prvního. Pokud si během důchodu přivyděláváte a platíte zároveň sociální pojištění, nezapomeňte si zažádat o navýšení důchodu při odpracování 360 kalendářních dní.