8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Dividenda

Tímto názvem se představuje výnos z akcie, která je vyplácena akcionáři na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o vyplacení zisku. Jsou vypláceny dle rozhodného dne jejich držení – čím více akcií, tím větší podíl na zisku. Výše dividend ovlivňuje kurz akcie. Neustále se mění.

Dividenda podléhají jako každý příjem zdanění 15 % daňovou sazbou dle Zákona o dani z příjmu.

Často akciové společnosti upravují výši dividend v základních dokumentech, aby se předešlo rozporům či výkyvům. Při vyplácení dividend se přihlíží zejména k ziskovosti firmy, možnosti reinvestovat dividenda či kurz akcií.

Rady a tipy:

Předtím, než do společnosti investujete, informujte se o ní. Zjistěte si finanční historii i její budoucí perspektivu. Možnost vyplácení dividend totiž není zaručená.

Nejčastější chyby:

O vyplácení dividend rozhoduje valná hromada, nevzniká na něj tedy právní nárok automaticky. Může se tak stát, že několik let žádná dividenda nedostanete.