8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Dědické právo

Dědické právo označuje jednak právní odvětví, které se zabývá přechodem jmění na osoby dle zákona či dědické vůle určené, ale poté označuje také individuální právo dědice na pozůstalost. Dědické právo je upraveno v občanském zákoníku, v hlavě III.

Rady a tipy:

Jedná-li se o dědictví velké hodnoty, zvažte konzultaci postupu i možného řešení problémů s ostatními dědici s advokátem. Dědické právo nezaniká jinými způsoby než vyděděním či vzdáním se dědictví.

Nejčastější chyby:

Dědické právo se vztahuje na celé jmění, případně na všechny součásti a příslušenství věcí (včetně dluhů).