8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Darovací smlouva

Darovací smlouva realizuje darování, tedy jeden z druhů převodu vlastnického práva mezi stranami smlouvy podle občanského zákoníku. Jedná se o bezúplatné převedení vlastnictví věci na někoho jiného. Darovat můžeme na základě písemné smlouvy, ale i na základě ústní dohody. Darovat můžeme kteroukoliv věc, kterou vlastníme nebo kterou budeme vlastnit, pakliže se dárce zaváže obdarovanému takovou věc převést.

V rámci darování rozlišujeme i právně nevymahatelnou a nezávaznou společenskou úsluhu. To je institut, který pronikl do českého práva a vyjadřuje plnění druhé straně bez vůle vázat se k něčemu. Například pokud jedna osoba slíbí, že druhou pozve na večeři, neznamená to, že by byla tímto slibem vázána, mimo morální (naturální) obligaci tak činit. Nelze právně vymoci „pozvání na večeři“. Ale něco jiného už je, pokud darujeme například dárkový poukaz na večeři.

Rady a tipy:

I po darování můžete odvolat dar pro nevděk či újmu ze strany obdarovaného. Konzultujte možnosti s advokátem. Darujete-li věc vyšší hodnoty, vždy je dobré učinit tak písemně.

Nejčastější chyby:

Dlužníci často darují věci, aby se vyhnuli splácení. Takové jednání je často napadeno a uznáno za neúčinné, jako by neproběhlo. Darováním také nelze obejít svá práva a povinnosti, např. snižováním výše výživného.