8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Centrální evidence závětí

Jedná se o neveřejný seznam, který spravuje, vede a provozuje Notářská komora ČR. Slouží k evidenci závětí, listin, dokumentů i dalších spisů, zejména týkající se dědictví. Všechny listiny uložené v centrální evidenci jsou ve formě notářského zápisu (veřejná listina) a uloženy v notářské úschově.

Je tvořena dvěma oddělenými evidencemi. První je pro závěti, listiny o vydědění, listiny o odvolání závěti, listiny o zrušení listiny o vydědění. Druhá obsahuje listiny o správě dědictví, listiny o odvolání a ustanovení správce dědictví a souhlasy s ustanovením do funkce správce.

Do centrální evidence závětí má přístup jen notář a Notářská komora ČR.

Rady a tipy:

Dědictví není radno podceňovat a uvedení všech listin do centrální evidence může být dobrým způsobem, jak se vyhnout pozdějším sporům o dědictví. Nemůže se stát, že by závěť byla „ztracena“.

Nejčastější chyby:

Na rozdíl od ostatních evidencí je tato neveřejná, veřejnost k ní teda nemá přístup a nemůže do ní nahlížet. Poskytuje tak ochranu všem, kteří jsou v ní vedeni.