8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je veřejný rejstřík (seznam), spravovaný Exekutorskou komorou České republiky. Je veden, provozován a spravován za účelem zápisu údajů uvedených ve vyrozumění o zahájení exekuce a za účelem zapsání a spravování údajů z pravomocných usnesení o nařízení exekuce.

Každý může získat výpis z centrální evidence exekucí, ať už online (www.ceecr.cz), v sídle Exekutorské komory ČR (Praha nebo Brno), případně na Czech Pointu. Výpisy se pořizují za správní poplatek – ověřený výpis za 50 Kč, online za 60 Kč.

Změna údajů v centrální evidenci je možná pouze na základě rozhodnutí exekutora a to tak, aby odpovídala stavu řízení, které daný exekutor vede či vedl.

Rady a tipy:

Pakliže si nejste jisti, zda-li vám obchodní partner, životní partner nebo dlužník říká pravdu, můžete požádat o náhled do evidence. Můžete předejít mnohým nepříjemnostem.

Nejčastější chyby:

Ne každý dluh je automaticky exekučně vymáhán. To, že dluh zde není uveden, ještě neznamená, že neexistuje.