8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů a.s. je soukromá obchodní společnost působící jako monopol pro evidenci zaknihovaných cenných papírů na českém kapitálovém trhu. Jediným akcionářem této společnosti je Burza cenných papírů Praha. Centrální depozitář vznikl v roce 1996 a je následovníkem Střediska cenných papírů. Centrální depozitář přiděluje identifikační označení v rámci mezinárodního systému pro číslování cenných papírů (ISIN), vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, vykonává další podnikatelskou činnost, spravuje a řídí vklady účastníků na burze, zprostředkovává půjčování, úschovu a správu cenných papírů, registrace cenných papírů a další služby.