8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Cenný papír

Cenný papír je věcí v právním slova smyslu, listinou, se kterou je spojeno nějaké právo takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez listiny převést či uplatnit.

Nejčastěji se tak setkáváme s cenným papírem ve formě směnky, dluhopisu nebo třeba i šeku. Cenným papírem mohou být i jiné, zákonem nepojmenované, listiny, které v sobě mají vtěleno nějaké právo. Tímto právem může být například právo na vyplacení částky po předložení cenného papíru. Může to být také jiné právo.

Rady a tipy:

Cenné papíry jakéhokoliv druhu je dobré držet v zabezpečeném místě – ztráta se nepromíjí! Je dobré je uschovat u advokáta či notáře. Pokud můžete, udělejte si elektronickou kopii.

Nejčastější chyby:

Bez cenného papíru ztrácíte automaticky nárok na uplatnění práva, které je s papírem spojené. Bez záchrany. Vždy chtějte ověřit na jiné listině veškeré pohyby cenného papíru. Převody cenných papírů se řídí zákonem a musí dodržovat všechny podmínky!