8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Bytové družstvo

Bytové družstvo a jeho úpravu najdeme v Zákoně o obchodních korporacích, v § 727 an. Bytové družstvo může být založeno jednak za účelem zajištění bytových potřeb svých členů, potom za správou domů a bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví jiných osob a také může provozovat jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojovaní bytových potřeb členů a tato jiná činnost má pouze doplňkový a vedlejší charakter.

Bytová družstva nejčastěji vznikají v panelových i činžovních domech. Vlastnické právo k jednotlivým bytům je tak spojeno s členstvím v bytovém družstvu. Nemůže se tedy stát, že by vlastník bytu nebyl v bytovém družstvu, z čehož plynou jisté práva, ale i povinnosti.

Rady a tipy:

Vždy je dobré konzultovat s advokátem nejlepší způsob řešení jakékoliv „bytové krize“, když se někteří členové nechtějí hnout z místa. Zároveň je dobré znát své povinnosti, ale i svá práva.

Nejčastější chyby:

V bytovém družstvu jste primárně členy družstva, jimž jsou přiděleny jednotlivé byty. Pokud byt „prodáváte“, prodáváte spíše své členství.