8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení je institut občanského práva. Označuje se jím případ, kdy se člověk bez spravedlivého důvodu na druhém obohatí. Jedná se tedy většinou o převod peněžité částky na druhou osobu, aniž by k tomu byl řádný právní důvod nebo tento důvod opadl. Například, pokud si člověk splete číslo účtu a peníze přepošle na účet někomu jinému. Tento druhý člověk, kterému přišly peníze, byl bezdůvodně obohacen a měl by je vydat ochuzenému zpátky.

Bezdůvodné obohacení se řídí § 2991 an. Občanského zákoníku.

Rady a tipy:

Každé plnění, které bylo dáno lstí, bez právního důvodu či v době, kdy důvod pro plnění již pominul (zaplatili jste kupní cenu, ale prodejce najednou prodal věc někomu jinému), musí být vráceno. Lze požadovat plnění žalobou i v rámci mimosoudního vyjednávání.

Nejčastější chyby:

Dostaneme-li vyšší mzdu, než jsme měli, musíme částku přebývající vrátit.  Jinak bychom se my dopouštěli bezdůvodného obohacení. To platí i v dalších zdánlivě „pozitivních“ případech, ve kterých se však dopouštíme bezdůvodného obohacení na někom jiném.