8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Člověk, který prchá ze své domoviny, může v jiném státě zažádat o azyl. Jedná se o právo pobývat na území cizího státu za účelem ochrany uprchlíka, které je poskytováno státem. Uprchlík je definován jako osoba, u které hrozí, že by byla ve své domovské zemi vystavena nelidskému a krutému zacházení, mučení, trestu smrti či pronásledování, případně je zde oprávněná a důvodná obava. Uprchlík může utéci z různého důvodu (rasové, politické, náboženské …). Domovský stát musí azyl svého občana strpět. Azyl se poskytuje na základě právní úpravy, dle podmínek v ní stanovených a v souladu s mezinárodním právem veřejným. Azyl nemůže být udělen jako ochrana před stíháním za trestné činy, které jsou běžnou kriminalitou nebo které jsou zločiny proti lidskosti, míru či válečnými zločiny.

Rady a tipy:

Vždy je dobré postupovat oficiální cestou a poradit se s advokátem, nikdy se neřiďte radami z internetu či sociálních sítí. Nevyplatí se zatajovat informace.

Nejčastější chyby:

Azyl není určen jen lidem prchajícím před válkou, mohou to být i jiné hrozby, které odůvodňují žádost o azyl.