8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Akciová společnost

Akciovou společností je společnost, právnická osoba, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Firma právnické osoby v tomto případě obsahuje označení „akciová společnost“, které někdy bývá nahrazeno „akc. Spol.“ nebo „a.s.“. Akciová společnost je jediným příkladem čisté kapitálové společnosti, kterou náš právní řád zná. Základní kapitál akciové společnosti musí být alespoň 2 000 000 Kč, případně 80 000 euro. Vyjma speciální úpravu akciové společnosti v Zákonu o obchodních korporacích musí také splňovat jiné požadavky zákona.

Rady a tipy:

Akciová společnost, na rozdíl od s.r.o., musí splňovat nároky uvedené v zákoně o obchodních korporacích. Chcete-li transformovat či  vytvořit  akciovou společnost, vždy se poraďte se zkušeným advokátem v obchodním právu. 

Nejčastější chyby:

Musíte disponovat vysokým kapitálem, abyste a.s. mohli založit. Bez toho a.s. nikdy nevznikne. Každá akciová společnost musí mít také webové stránky.