8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Akcie jsou zvláštním druhem cenného papíru, který je vydáván akciovou společností, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Jedná se o tzv. účastnické cenné papíry, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, či se kterými je spojeno právo získat takové papíry. S akciemi mohou být spojena i jiná práva, pakliže o tom rozhodne valná hromada.

Rady a tipy:

Akcie jsou nyní v převážné většině elektronizovány a uloženy na serverech, není tedy třeba držet je někde v knize. Investovat do akcií můžete dnes přes celou řadu platforem. Na práva a povinnosti spojená s akciemi se zeptejte vždy advokáta.

Nejčastější chyby:

Nejsou akcie jako akcie. Některé akcie jsou spojeny jen s právem na podíl ze zisku, jiné jsou zase plnohodnotné, zahrnující v sobě i povinnosti akcionáře vůči akciové společnosti