8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Advokátní úschova

Advokátní úschova je nástrojem, který slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly, v případě obchodních transakcí či koupi nemovitosti. Advokátní úschova eliminuje rizika ztráty finančních prostředků na straně klienta a na straně druhé poskytuje garanci, že v případě splnění podmínek opravdu dojde k vyplacení peněz.

Peníze jsou uloženy na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova. Na jednom účtu může být vždy jen jedna úschova, aby nedošlo k záměně. Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci.

Odměna advokáta za úschovu je vždy smluvní, advokátní tarif tuto otázku neupravuje. Na výši odměny se tedy vždy musí klient a advokát dohodnout.

Úschova se zakládá písemnou smlouvou, případně smlouvou svěřenskou, ze které mohou být oprávněný i třetí osoby mimo klienta a advokáta. V této smlouvě se stanoví práva a povinnosti stran, možnosti úročení uschovaných peněz, výplata dle podmínek. Advokát s těmito penězi nemůže libovolně nakládat. Advokát je také povinně pojištěn pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb.

Rady a tipy:

Pokud si nejste jisti vážností či důvěryhodností smluvního partnera, zvažte vždy prostředky a instituty, které vás ochrání. Advokátní úschova je bezpečný způsob, jak provést obchodní transakci a nabízí několik různých pojistek v případě, že některá ze stran nejedná podle smlouvy. Advokátní úschovy jsou navíc přísně kontrolované ČAKem a vztahuje se na ně pojištění advokáta.

Nejčastější chyby:

Strany dostatečně nespecifikují, na základě jakých podmínek má advokát vyplatit z úschovy peníze druhé straně. I advokáti jsou jenom lidé a mohou špatně pochopit nejasné či příliš obecné zadání. V případě nejasností se můžete na nás obrátit s žádostí o pomoc na: akhalahija.cz/kontakt