8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právní pojmy „F“

Fikce

Tzv. právní fikce je umělým konstruktem práva, který v rozporu s objektivní realitou tvrdí, že se něco stalo či něco je. Nejčastěji se setkáme s právní fikcí doručení – pakliže se nedaří, ať už pro úmysl adresáta nebo z jiného důvodu, doručit důležitou listinu, nastává po určité době právní fikce doručení. Tedy i když adresát nikdy dopis číst nemusel, právo jedná tak, jako kdyby se s listinou seznámil a četl jí. Je to velice důležitý procesní nástroj, který předbíhá obstrukcím ze strany adresátů (úmyslné nepřebírání pošty) a zároveň pomáhá i přes neaktivitu posouvat soudní či správní řízení do dalších stádií. Z hlediska výsledku se tedy jedná o věc z hlediska výsledku nezbytnou.

Fúze

Fůzí se rozumí spojení, sloučení nebo splynutí dvou a více právnických osob, nejčastěji obchodních společností, do jednoho celku za účelem zjednodušení organizační struktury. Fúzi lze uskutečnit pouze u právnických osob se stejnou formou podnikání. Existuje vnitrostátní i mezinárodní fúze. Splývá dva a více obchodních společností nebo družstev do jedné, většinou se vše „přesype“ do dominantní společnosti. Sloučením zanikají obě dvě předchozí společnosti a dochází k vytvoření nové, sloučené společnosti. U rozlišení vnitrostátního či mezinárodního charakteru se řídíme podle sídla společností. Mezinárodní fúze nastává vždy, pokud je alespoň jedna ze společností se sídlem v zahraničí.