8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právní pojmy „B“

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení je institut občanského práva. Označuje se jím případ, kdy se člověk bez spravedlivého důvodu na druhém obohatí. Jedná se tedy většinou o převod peněžité částky na druhou osobu, aniž by k tomu byl řádný právní důvod nebo tento důvod opadl. Například, pokud si člověk splete číslo účtu a peníze přepošle na účet někomu jinému. Tento druhý člověk, kterému přišly peníze, byl bezdůvodně obohacen a měl by je vydat ochuzenému zpátky. Bezdůvodné obohacení se řídí § 2991 an. Občanského zákoníku.

Bytové družstvo

Bytové družstvo a jeho úpravu najdeme v Zákoně o obchodních korporacích, v § 727 an. Bytové družstvo může být založeno jednak za účelem zajištění bytových potřeb svých členů, potom za správou domů a bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví jiných osob a také může provozovat jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojovaní bytových potřeb členů a tato jiná činnost má pouze doplňkový a vedlejší charakter. Bytová družstva nejčastěji vznikají v panelových i činžovních domech. Vlastnické právo k jednotlivým bytům je tak spojeno s členstvím v bytovém družstvu. Nemůže se tedy stát, že by vlastník bytu nebyl v bytovém družstvu, z čehož plynou jisté práva, ale i povinnosti.